Bakgrundsbild

Distriktsstämma

Distriktsstämma hålles årligen tidigast den 15 mars och senast den 20 april på tid och plats som distriktsstyrelsen beslutar.

På grund av den rådande coronasituationen genomför många distrikt förändringar i hur och eventuellt när stämmorna hålls mot vad som var planerat (dock fortfarande senast 20 april). Om du är en förening som undrar över ditt distrikts stämma, ta kontakt med dem direkt.

Här hittar du viktiga dokument inför årets distriktsstämma. En viktigt punkt på föredragningslistan är att alla ska anta de nya distriktsstadgarna.

(Planering ovan gällde före coronaepedemin och förändringar har gjorts med hänsyn till situationen.)

Se gärna över funktionärsbeskrivningarna när ni bildar ny styrelse:

Funktionärsbeskrivningar och valberedning