Bakgrundsbild

Distriktsstämma

Distriktsstämma hålls årligen tidigast den 15 mars och senast den 20 april på tid och plats som distriktsstyrelsen beslutar.