• Hem
  • Historier från Dalhem

Historier från Dalhem

Hässelbyeken, några gamla historier om eken

  • DEN HELIGA EKEN I DALHEM

Vid slutet af 1600dra talet lefde i Dalhem en Cappelan vid namn Baltzar Smitt. vilken dog derstedes af en svår skada af en yxa genom följande händelse:
Vid Capellans-Bostället Hesselby i Dalhem fanns vid den tiden en gammal stor Ek. som enligt tradition. i forntiden begagnad till offerställe • och derföre ansågs som helig. Denne Smitt en fördomsfri man, var nödig om ved och önskade få denna Ek dertill använd, hvarföre han anmodade några bönder att sönderhugga den¬samma, men då ingen af dem vågade i ett så heligt träd hugga första taget, så gjorde Smitt det själv, då yxan i detsamma slant och tillfogade honnom ett svårt hugg. varaf efter några dagar dog. Bönderna ansågo händelsen för ett straff för hans förmätenhet, att han vågade röra den heliga Eken.

Efter anteckningar skrivna av
Kontraktsprosten L.N.O.Georg Alfvegren f.1773 vid Svie i Alva,
d 1845 i Fole Prästgård

  • BALTZAR SMITT

Född i Burs 1670 der fadern Herman Smitt var kyrkoherde Ordinerades 8 mars 1695 till komminister här(Dalhem).
Hade olofligt umgänge med sin fästmö före vigse1n. Blef derföre suspenderad 1697 på några månader och måste böta. Han bodde på kapellansgården Hesse1by. Afled här den 30 mars 1705 och begrofs den 19 april af Kyrkoherden Nils Neogard i Östergarn.

Ur Lemkes Herdaminne

Avskrivet av Pettson i Dunbodi.

  • Hässelbyeken

Eld i Eken: Vid mitten av 1800-talet slog åskan ned i Hässelbyeken. Rimligen var trädet stort och ståtligt och höjde sig över kringliggande skog. Detta gjorde att blixten antände trädet och brände ur dess innanmäte. De gamle sade att det varit eld i trädet. Eken hade dock så mycket kvar av stammen närmast barken att den förmådde överleva och utveckla en ny krona, som än i dag utgöres av sex större grenar. För att inte trädet skall fläkas upp vid kraftig vind eller under tung snö har man satt upp tre järntenar som håller ihop grenarna som sitter mittemot varandra
(Tillstånd att sätta upp järnstängerna ordnades av Eugen Björkdahl handlare vid Hässelby och Per-Ove Pettersson vid Kaungs borrade och monterade dessa)

Eken blev med tiden ihålig med en öppning åt öster. Den har förr i tiden haft lite olika namn. Ibland har det varit Stutaiki. Det berodde på att en gång hade en stut tagits sig in i den ihåliga stammen och sedan kunde den inte ta sig ut, varför den svalt ihjäl. Även namnet Trullaiki har förekommit då man trott att ett troll ska ha bott i den.

Allt enligt sägner.

  • En berättelse om komministern Carl Husander

I början av 1900-talet beboddes komministergården Hässelby av Carl Husander (Komminister mellan åren 1903-1911), det var en man med många idéer och påhitt. Han högg upp hålet i stammen och satte dit en dörr, byggde en plattform eller lusthus med sittbänkar och en flaggstång uppe i kronan och med en trappa på utsidan. Järnvägen gick alldeles vid eken och då tågen gick förbi satt han däruppe med sällskap och vinkade. När hans fästmö en gång skulle komma med tåget från Roma, ville han hissa en flagga, då frågade han sin vän och granne lanthandlaren Josef Björkdahl, vad han tyckte det skulle vara för färg på flaggan, när det är din fästmö som kommer ska den vara röd, det är kärlekens färg. När så tåget kommer och får se den röda flaggan stoppar det givetvis. RÖTT betyder stopp. Bud skickades till Hässelby station, där Husander väntade, flaggan halades och tåget med fästmön kom fram till den väntande fästmannen.

Berättat av Henning Pettersson Kaungs Dalhem
Nedskrivet av Per-Ove Pettersson Kaungs/Dunbodi Dalhem

Information om cookies

Bygdegårdarna och dess undersidor använder ibland cookies för att underlätta ditt besök på vår hemsida. Om du inte vill att vi lagrar cookies på datorn kan du stänga av detta i inställningarna för din webbläsare. Du kan läsa mer på minacookies.se