Några gamla bilder från Dalhem

Dungårdbro i Dalhem från ca. 1880 samt den nybyggda bron 1923

Dalhem prästgård

Dalhem kyrka och Prästgård, flera hus i förgrunden som nu är borta.

Dunbodi.

Lanthandeln byggdes 1904 av August Wilhelm Engström, på platsen för en äldre affärsbyggnad, och affärsverksamhet bedrevs här till 1974. År 1922 byggdes huset till med en bostadsvåning.

Den siste handlaren, Gustaf Karlqvist, flyttade ur huset 1983. Byggnaden restaurerades exteriört och interiört 1986-88 och har sedan dess utnyttjats som bostad och lanthandelsmuseum. Den blev byggnadsminne i december 1986.

Binge, först bostad till en av gårdarna vid Binge sedan ombyggd till Folketshus fram till 1963, sedan blev det snickeri. En av gårdarna vid binge fick vid skiftet flytta ut och byggdes upp igen på annan plats.

Har du några gamla bilder som du vill lägga in här ?

Ta kontakt med någon i Sockenföreningens styrelsen.

Information om cookies

Bygdegårdarna och dess undersidor använder ibland cookies för att underlätta ditt besök på vår hemsida. Om du inte vill att vi lagrar cookies på datorn kan du stänga av detta i inställningarna för din webbläsare. Du kan läsa mer på minacookies.se