Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Digitalt årsmöte 18 februari

Medlemmar välkomnas till årsmöte den 18 februari klockan 19.

Årsmötet hålls digitalt och länk till videokonferens erhålles vid anmälan.

Anmälan görs till bygdegardendalby@gmail.com. Har du i inte e-post kan du kontakta ordförande Agneta Blomster.

Dagordning
1. Val av mötesordförande.
2. Val av mötessekreterare.
3. Fastställande av röstlängd.
4. Val av två justerare att jämte mötesordförande justera mötets protokoll.
5. Godkännande av kallelse.
6. Styrelsens redovisningshandlingar över det gångna året.
7. Revisorernas berättelse.
8. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
10. Beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen.
11. Redovisning av budget- och verksamhetsplan.
12. Bestämmande om ersättning till styrelseledamöter och revisorer.
13. Val av ordförande i föreningen.
14. Val av sex(6) styrelseledamöter samt fyra(4) suppleanter.
15. Val av revisorer samt suppleanter.
16. Val av valberedning.
17. Val av övriga funktionärer vid behov.
18. Beslut om eventuella regler och belopp för nästkommande års årsavgift.
19. Inkomna framställningar och förslag.
20. Övriga ärenden.

Information om cookies

Bygdegårdarna och dess undersidor använder ibland cookies för att underlätta ditt besök på vår hemsida. Om du inte vill att vi lagrar cookies på datorn kan du stänga av detta i inställningarna för din webbläsare. Du kan läsa mer på minacookies.se