Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Occupy Bygdegården

Dalarnas bygdegårdsdistrikt har blivit utvalda att vara med i projektet Occupy Bygdegården! Projektet syftar till att starta och utveckla barn- och ungdomsverksamhet i bygdegårdarna samt att få in fler unga ledamöter i styrelserna. Detta ska uppnås genom inspiration, utbildning och nya samarbeten. Projektet finansieras av Boverket, startade i september 2018 och pågår till juni 2019.

Deltagande föreningar i Occupy Bygdegården Dalarna är:

Vads bystuga
Solbacka bystugeförening
Nybo bygdegårdsförening
Södertuna bygdegårdsförening
Strandbro bygdegårdsförening
Aspeboda bygdegårdsförening
Hedenborg, Svärdsjö
Öna bygdegårdsförening
Nornäs Folkets Hus

Under hösten har uppstartsmöten med projektledarna, föreningarnas styrelser och andra intressenter skett på respektive bygdegård. På mötena diskuterades föreningarnas ambitioner, målgrupper och möjligheter.

Genomförda och planerade aktiviteter hittills är:

  • Filmvisningar för barn och unga med en mobil filmutrustning som åker runt mellan bygdegårdarna.
  • Prova-på-cirkus med Cirkus Cirkör där två pedagoger lär ut allt från jonglering till att gå på lina.
  • Rullande bygdegården. En släpkärra full med saker som inspirerar till barn och ungdomsaktiviteter. Den innehåller bland annat en tyst musikstudio, utrustning till att spela in film, pyssel, spel och mycket mer.
  • En filmfestival för unga med både filmvisning och workshop i filmskapande.
  • Ledarutbildning för unga.

Föreningarna har börjat starta upp samarbeten med studieförbund, andra föreningar, fritidsgårdar m.m. på orten. Under vintern och våren kommer föreningarna och projektledarna att jobba vidare med att utveckla barn- och ungdomsverksamheten, starta ungdomsråd, söka samarbeten med andra föreningar och att söka utvecklingsbidrag från Boverket, beroende på varje förenings ambition.

Information om cookies

Bygdegårdarna och dess undersidor använder ibland cookies för att underlätta ditt besök på vår hemsida. Om du inte vill att vi lagrar cookies på datorn kan du stänga av detta i inställningarna för din webbläsare. Du kan läsa mer på minacookies.se