Bakgrundsbild
  • Hem
  • Bygdegårdsnyheter

Bygdegårdsnyheter

Nominera till förbundets utmärkelser

Årets bygdegårdsförening Nominera en förening till riksförbundets utmärkelse Årets bygdegårdsförening senast den 7 mars. Läs mer och nominera Årets bygdegårdsförening Miljöstipendium Nominera en förening, ett distrikt eller en person till…

Medlemsökning i fem bygdegårdsdistrikt

Bygdegårdarnas Riksförbund har fram till 2020 ökat i medlemsantal i 46 år i rad, under pandemiåret 2020 minskade dock medlemsantalet totalt med tre föreningar sett till hela landet. – Därför…

Årsmöte på distans

Från december har Folkhälsomyndigheten avrått från fysiska årsmöten, sedan 10 januari gäller pandemilagen med begränsning på max 8 deltagare i arrangemang och möten. Detta innebär att ni bör genomföra ert…

Ny pandemilag

Från och med den 10 januari till och med den 30 september gäller en ny pandemilag. I lagen tydliggörs att den som hyr ut en lokal för privata sammankomster eller…

Beviljade stöd för särskilda behov i kulturen

Sju medlemsföreningar har tillsammans beviljats 270 000 kronor från krisstödet för särskilda behov som fördelats av Kulturrådet. Totalt hade Kulturrådet 440 miljoner att fördela. Vi gläder oss med de föreningar…

Nära 30 miljoner i riktat krisstöd till bygdegårdar

Efter beslut från Boverket står det klart att Bygdegårdarnas Riksförbund får 27 896 000 kronor för vidareförmedling till våra medlemsföreningar. Stödet är ett riktat krisstöd med anledning av coronapandemin. Föreningar…

Beviljade stöd från stödpaketet till kulturen

31 medlemsföreningar har tillsammans beviljats nästan en miljon kronor från krisstödet som fördelats av Kulturrådet. Totalt hade Kulturrådet 400 miljoner att fördela för inställda evenemang. Vi gläder oss med de…