Bakgrundsbild
  • Hem
  • Bygdegårdsnyheter

Bygdegårdsnyheter

Vinn böcker om Nora och demokratin!

Bokserien om Nora bjuder in de yngsta i samhällsdebatten genom att förklara det komplexa på ett lätt och kul vis! Varje bok avslutas med diskussionsfrågor. Vi har även tagit fram…

Beslut om beviljat riktat krisstöd 2021

Bygdegårdarnas Riksförbund beviljades 20 751 077 kronor från Boverket den 28 juni 2021 att fördela i riktat krisstöd till våra bygdegårdsföreningar med anledning av coronapandemin. Bygdegårdarnas Riksförbunds förbundsstyrelse har beslutat…

Påverka er premie och självrisk

Efter 1,5 år med begränsade möjligheter till verksamhet i bygdegårdarna är många föreningars ekonomi ordentligt ansträngda. Därför kommer här tips på hur ni kan påverka föreningens försäkringspremie samt föreningens utgifter…

Lättnader i restriktionerna 1 juli

Smittspridningsläget anses vara så gott att taket för deltagare i privata sammankomster i hyrd lokal höjs till max 50 personer. Det är en av lättnaderna som införs den 1 juli,…

Beviljade stöd för särskilda behov i kulturen

Fyra medlemsföreningar har tillsammans beviljats 560 100 kronor från krisstödet för särskilda behov som fördelats av Kulturrådet. Totalt hade Kulturrådet 1,4 miljarder att fördela. Vi gläder oss med de föreningar…

Två miljoner till kultur i bygdegårdarna

Bygdegårdarnas Riksförbund har beviljats två miljoner kronor. Det är ett bidrag ur krisstödet som Statens kulturråd delar ut, riktat till särskilda behov i kulturlivet. Medlemsföreningar runtom i hela landet kommer…

Sök riktat krisstöd via Bygdegårdarnas Riksförbund

Den 10 september presenterade regeringen ett riktat krisstöd till allmänna samlingslokaler i och med coronapandemins konsekvenser. Stödet går inte bara till bygdegårdar utan även till andra allmänna samlingslokaler. Förra året…