Bakgrundsbild
 • Hem
 • Bygdegården som nav i bygden – en kommunal möjlighet!

Bygdegården som nav i bygden – en kommunal möjlighet!

Bygdegårdarnas Riksförbud bjuder in till ett webbinarium om bygdegårdar och kommunal samverkan.

Covid-19 har synliggjort hur sårbart samhället är, och att vi både är beroende av starkare lokalsamhällen och bättre samverkan mellan aktörer som är centrala i medborgarnas vardag.

I många bygder fungerar bygdegårdsföreningen som ett nav och är en förutsättning för att kunna skapa lokala alternativ och lösa lokalsamhällets behov genom en att vara mötesplats där bygdens intressen och idéer synliggörs.

Bygdegårdarna ägs av sin bygd och drivs med ideellt engagemang, finns för bygdens behov och dess utveckling. Bygdegårdarnas gemensamma nämnare är att de är allmänna samlingslokaler som till största del finns på landsbygderna, ofta där varken kommersiella eller offentliga lokaler finns att tillgå.

Bygdegårdarna är också en förutsättning för att andra föreningar ska kunna bedriva många av sina aktiviteter, där tillgång till lokal är en nödvändighet. Och vid krissituationer då samordning är kritiskt.

En kommun som långsiktigt vill samverka med bygdegårdsföreningar i sin kommun, bidrar både till att stötta sina medborgare och till långsiktig utveckling i kommunen.

Hur kan lokal utveckling förstärkas genom samverkan mellan kommun och bygdegårdarna?

Webbinariet riktar sig till dig inom kommunal förvaltning, inom samhällsutveckling, kultur- och fritid, krisberedskap eller servicelösningar. Målet är att bidra till större kännedom om bygdegårdarna.

Under webbinariet kommer vi gå igenom:

 •  Vad är en bygdegård och vilken verksamhet bedrivs?
  Från allmän samlingslokal, till kulturhus och demokratisk mötesplats
 • Hur driver bygdegårdarna lokal- och regional utveckling?
  Bygdegården som servicepunkt, lokal långsiktig beredskap och samverkan
 • Hur kan kommunen och bygdegårdarna samverka?
  Exempel på bygdegårdar med kommunal samverkan och möjligheter till samverkan

Vid frågor kontakta:
Sofia Ohlsson, verksamhetsutvecklare organisation och landsbygd, sofia.ohlsson@bygdegardarna.se